Výstava drobného zvířectva

Vážení přátelé, příznivci chovatelství a zvířat,

v loňském roce jsme byli nuceni naší malou místní výstavu na poslední chvíli zrušit kvůli nepříznivé nákazové situaci v chovech králíků nejen v Bakově nad Jizerou. Velmi nás to mrzelo, neboť jsme na výstavu měli vše nachystané. I přes tento malý „neúspěch“ bychom však rádi pokračovali v obnovené tradici a místní výstavu králíků, holubů a drůbeže plánujeme opět uspořádat. Výstava proběhne tradičně při příležitosti bakovského posvícení tj. 25. - 26. srpna 2018 opět v zahradě restaurace NA ZASTÁVCE a také a to především, při příležitosti 95-ti letého výročí od založení spolku. V té době „Spolek pro ušlechtění králíků pro Bakov a okolí“.  Tak jako v předešlých letech chceme, aby výstava důstojně propagovala chovatelství nyní i v budoucnosti.  Z tohoto důvodu plánujeme postupnou obnovu výstavního fundusu. Od loňského roku máme připravené nové výstavní klece na velká plemena králíků a v letošním roce bychom chtěli vyměnit alespoň část podpěr pod výstavní klece. Přáli bychom si, aby výstava proběhla úspěšně, neboť i na tom závisí eventuální další nákupy nových výstavních klecí.

Vyzýváme proto všechny chovatele (i neorganizované), aby své chovy provozovali pokud možno zodpovědně, dbali čistoty, kvalitního krmiva a nepodceňovali veterinární prevenci. Očkování proti králičímu moru a myxomatóze dokáže králíky od těchto vysoce nakažlivých nemocí téměř vždy spolehlivě ochránit. Musí však být provedeno dle pokynů výrobce vakcín a doporučení veterinárního lékaře. Bylo by velkou škodou, kdyby se nějaká nákaza v okolí znovu rozšířila a my bychom museli výstavu opět rušit. Již nyní jsme na její přípravě strávili řadu hodin práce a tak pevně věříme, že k tomu nedojde.  

            Doufáme, že pro všechny příznivce chovu drobného zvířectva, laickou veřejnost a především pro děti připravíme zajímavou expozici králíků velkých, středních, malých i zakrslých plemen, rovněž tak i plemen holubů a drůbeže.  Již dnes máme přislíbeno vystavení „králičích obrů“ a nějací „zakrslíci“ budou určitě také k vidění. Návštěvníci tak budou moci porovnat rozdíly mezi těmito plemeny. Část vystavených zvířat bude opět nabídnuta k prodeji. Na prodej budou i snáškové slepičky. Zrovna tak bude součástí výstavy bohatá tombola, kde bude možno vyhrát spoustu zajímavých cen a také živá zvířátka.

Budeme se těšit na setkání v přátelské a radostné atmosféře na chovatelské akci.

 

           Srdečně všechny zveme – výstavní výbor a členové ČSCH Bakov nad Jizerou 

Výroční schůze 24.2.2018

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO ČSCH Bakov nad Jizerou

 

Datum konání: sobota 24.2.2018 od 16.00 hodin

Místo konání : Hospůdka u Džbánu, Boleslavská ul., Bakov nad Jizerou

 

Program výroční členské schůze

1. Zahájení – přivítání (Seznámení s programem schůze)

2. Volba návrhové komise

3. Volba mandátové komise

4. Přijetí nového člena

5. Návrh kandidátů do výboru ZO + návrh způsobu volby

Návrh na revizní činnost – kontrolní komise nebo členská schůze

Návrh kandidátů do okresního výboru, okresních odborných komisí (králíci, holubi, drůbež)

6. Zpráva předsedy ZO za rok 2017

7. Zpráva pokladníka ZO za rok 2017

8. Zpráva revizní komise za rok 2017

9. Zpráva z jednotlivých odborností za rok 2017 (registrace králíků, koužkování holubů, drůbeže)

10. Přestávka – občerstvení

11. Volba kandidátů do výboru, popř. do okresních odborných komisí

12. Vyhlášení nejlepších chovatelů ZO v odbornostech králíci, holubi, drůbež

13. Diskuse – návrhy

14. Usnesení z výroční členské schůze

15. Závěr Za výbor ZO: Petr Cach

Vítejte na našem webu

Vážení přátelé,vítejte na stránkách ZO ČSCH Bakov nad Jizerou.Rádi bychom porstřednictvím těchto stránek prezentovali naši činnost či případné úspěchy.Můžete zde nalézt různé informace o naší ZO.Členská základna,složení výboru,chovaná plemena,historie,současnost,aktivity,prezentace chovů,naše výstavy apod.

Současnost:

Naše organizace v současné době sdružuje chovatele nejen z Bakova n. J., ale také z Bělé pod Bezdězem, Kněžmosta, Mnichova Hradiště a Mohelnice nad Jizerou. Zabýváme se především chovem čistokrevných zvířat, a toto doplňujeme dalšími aktivitami, které k organizovanému chovatelství patří. Naše odchovy pravidelně vystavujeme na výstavách v blízkém i vzdálenějším okolí. Jsou to výstavy např. v Dobrovici, Mšeně, České Lípě, Zákupech, Turnově, Cítově, Dobranově a také CVMK a MD a všeobecné CV. Navštěvujeme různé chovatelské akce po celé ČR a občas také v zahraničí. Aktivně vypomáháme při Okresní chovatelské soutěži pravidelně konané v Dobrovici a někteří naši členové působí rovněž jako garanti zvířat na celostátních výstavach v Lysé nad Labem. Po dlouhých letech jsme se také vrátili k pořádání naší místní výstavy. Společnými silami a za pomoci naší vlastní zemědělské techniky sušíme seno. Rovněž provádíme opravy a různá vylepšení naší spolkové chalupy. Nejnovější aktivitou je výkup králičích kožek nejen pro naše členy, ale i pro širokou veřejnost.