Plakát 2019

Výstava drobného zvířectva ČSCH 25.-26.8.2018

 

 

            Na uspořádání letošní výstavy jsme se připravovali tak jako obvykle už od jara. Výstava byla tradičně pořádána v termínu Bakovského posvícení a také při příležitosti oslavy 95ti letého výročí od založení našeho spolku.  

            Z důvodu zlepšení welfare zvířat jsme v roce 2017 provedli nákup nových výstavních klecí pro velká plemena králíků a letos jsme měli možnost odzkoušet jejich výhody. Pro zlepšení estetického dojmu výstavy a také pro usnadnění práce členů našeho spolku jsme nakoupili rozkládací podpěry pod výstavní klece.

Výstavu obeslalo svými zvířaty 29 chovatelů převážně z okresu Mladá Boleslav. Vystaveno bylo na 140 králíků 25ti plemen a barevných rázů, dále bezmála 80 ks vodní a hrabavé drůbeže 21 plemen a více než 40ks holubů 18 plemen a barevných rázů. Výstavní klece a voliéry byly na výstavním prostranství vkusně a prakticky uspořádány. Proti nepřízni počasí (tentokrát nás trochu potrápil déšť) jsme klece a voliéry zakryli igelitovými plachtami. Po celou dobu výstavy bylo o zvířata vzorně postaráno. Krmení, vodu a celkové zabezpečení zajišťovali garanti jednotlivých expozic. O posouzení zvířat se postarali odborně proškolení posuzovatelé. Chovatelé nejlépe oceněných zvířat byli obdarováni čestnými cenami v podobě Zvířetické keramiky a vítězové jednotlivých kategorií ještě obdrželi věcné ceny v podobě krmení.

Pro dospělé návštěvníky (letos Vás bylo skoro 450) a také pro děti, které jsme  ani nestihli spočítat, byl připraven prodej zvířat,  bohatá tombola a možnost občerstvení v restauraci Na zastávce. O vystavená prodejná zvířata a o tombolu, v níž jsme měli cca 1400 výher byl ze strany veřejnosti veliký zájem. Prodáno bylo téměř 50 králíků, a z drůbeže zůstal neprodaný pouze jeden kohout. Rovněž snáškové slepičky byly doslova rozebrány během  hodiny.

Uspořádání akce se podařilo díky obětavé práci členů naší ZO a také několika našich příbuzných a známých. Za tuto práci patří všem velký dík a uznání. Jiskřičky v dětských očích, pozitivní ohlasy, přátelská setkání a zájem veřejnosti o chov drobného hospodářského zvířectva, jakožto i zájem nových chovatelů o členství v naší ZO jsou hlavním důvodem  proč chceme v této činnosti i nadále pokračovat.

 

 

Za výstavní výbor

Petr Cach

Předseda ZO

 

 

 

Výstava drobného zvířectva ČSCH 25.-26.8.2018

Výstava drobného zvířectva

Vážení přátelé, příznivci chovatelství a zvířat,
v loňském roce jsme byli nuceni naší malou místní výstavu na poslední chvíli zrušit kvůli nepříznivé nákazové situaci v chovech králíků nejen v Bakově nad Jizerou. Velmi nás to mrzelo, neboť jsme na výstavu měli vše nachystané. I přes tento malý „neúspěch“ bychom však rádi pokračovali v obnovené tradici a místní výstavu králíků, holubů a drůbeže plánujeme opět uspořádat. Výstava proběhne tradičně při příležitosti bakovského posvícení tj. 25. - 26. srpna 2018 opět v zahradě restaurace NA ZASTÁVCE a také a to především, při příležitosti 95-ti letého výročí od založení spolku. V té době „Spolek pro ušlechtění králíků pro Bakov a okolí“.  Tak jako v předešlých letech chceme, aby výstava důstojně propagovala chovatelství nyní i v budoucnosti.  Z tohoto důvodu plánujeme postupnou obnovu výstavního fundusu. Od loňského roku máme připravené nové výstavní klece na velká plemena králíků a v letošním roce bychom chtěli vyměnit alespoň část podpěr pod výstavní klece. Přáli bychom si, aby výstava proběhla úspěšně, neboť i na tom závisí eventuální další nákupy nových výstavních klecí.
Vyzíváme proto všechny chovatele (i neorganizované), aby své chovy provozovali pokud možno zodpovědně, dbali čistoty, kvalitního krmiva a nepodceňovali veterinární prevenci. Očkování proti králičímu moru a myxomatóze dokáže králíky od těchto vysoce nakažlivých nemocí téměř vždy spolehlivě ochránit. Musí však být provedeno dle pokynů výrobce vakcín a doporučení veterinárního lékaře. Bylo by velkou škodou, kdyby se nějaká nákaza v okolí znovu rozšířila a my bychom museli výstavu opět rušit. Již nyní jsme na její přípravě strávili řadu hodin práce a tak pevně věříme, že k tomu nedojde.  
            Doufáme, že pro všechny příznivce chovu drobného zvířectva, laickou veřejnost a především pro děti připravíme zajímavou expozici králíků velkých, středních, malých i zakrslých plemen, rovněž tak i plemen holubů a drůbeže.  Již dnes máme přislíbeno vystavení „králičích obrů“ a nějací „zakrslíci“ budou určitě také k vidění. Návštěvníci tak budou moci porovnat rozdíly mezi těmito plemeny. Část vystavených zvířat bude opět nabídnuta k prodeji. Na prodej budou i snáškové slepičky. Zrovna tak bude součástí výstavy bohatá tombola, kde bude možno vyhrát spoustu zajímavých cen a také živá zvířátka.
Budeme se těšit na setkání v přátelské a radostné atmosféře na chovatelské akci.
 
           Srdečně všechny zveme – výstavní výbor a členové ČSCH Bakov nad Jizerou 

Plákat


Výstava ZO ČSCH Bakov n.Jizerou 27.-28.8.2016

Krátké ohlédnutí za letošní výstavou drobného zvířectva

Poslední srpnový víkend se v Bakově nad Jizerou konala řada kulturních a společenských akcí. Jednou z nich byla také místní výstava drobného zvířectva. Ta letošní byla rozšířena o expozici okrasných holubů a návštěvníci tak mohli zhlédnout zástupce ze všech tří hlavních odborností Českého svazu chovatelů. Výstavu obeslalo téměř 40 vystavovatelů nejen z blízkého okolí, ale také ze vzdálenějších míst. Vystaveno bylo na 180ks králíků 27 plemen, přes 50ks vodní a hrabavé drůbeže ve 21 voliérách a celkem 50ks holubů 15-ti plemen a barevných rázů. Letošní výstavy se zúčastnilo několik mladých chovatelů, kteří vystavili své celkem zdařilé odchovy. Na nejúspěšnější zvířata obdrželi jejich chovatelé čestné a věcné ceny v podobě Zvířetické keramiky a krmení.

Skoro polovina vystavených králíků byla nabídnuta k prodeji a řada návštěvníků této možnosti využila. Téměř 40 ušáků změnilo během výstavy svého majitele. Prodáno bylo i několik kohoutů a slepiček.  Holubi na prodej nebyli, ale o ty mezi veřejností většinou velký zájem nebývá.

Výstavu navštívilo přes 370 návštěvníků a nespočet dětí. Pro ty byla kromě zvířat připravena opět bohatá tombola, kde bylo možno tak jako vloni vyhrát řadu hodnotných výher a také živá zvířátka. Největší zájem byl o morčata a andulky, ale postupně si šťastní výherci odnesli do svých domovů také hrdličky, holubi, kohoutky, křečky i kotě.   

Snad jediným mínusem bylo počasí, které nás celý víkend pěkně potrápilo. Taková vedra snášejí zvířata velmi špatně a i pro nás jako pořadatele to nebylo nic jednoduchého.  Věříme však, že se všem návštěvníkům letošní výstava líbila a doufáme v zachování přízně. Vždyť tyto akce se dělají právě pro návštěvníky, a čím více jich přijde, tím více se budeme snažit výstavy vylepšovat a zpestřovat. Budeme se tedy těšit na setkání i v roce 2016 

Za výstavní výbor a celou ZO ČSCH  Petr Cach 

Výstava ZO ČSCH Bakov nad Jizerou 29.-.30.8.2015

Záznamy: 1 - 15 ze 18
1 | 2 >>