Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO ČSCH Bakov nad Jizerou

 

Datum konání: sobota 24.2.2018 od 16.00 hodin

Místo konání : Hospůdka u Džbánu, Boleslavská ul., Bakov nad Jizerou

 

Program výroční členské schůze

1. Zahájení – přivítání (Seznámení s programem schůze)

2. Volba návrhové komise

3. Volba mandátové komise

4. Přijetí nového člena

5. Návrh kandidátů do výboru ZO + návrh způsobu volby

Návrh na revizní činnost – kontrolní komise nebo členská schůze

Návrh kandidátů do okresního výboru, okresních odborných komisí (králíci, holubi, drůbež)

6. Zpráva předsedy ZO za rok 2017

7. Zpráva pokladníka ZO za rok 2017

8. Zpráva revizní komise za rok 2017

9. Zpráva z jednotlivých odborností za rok 2017 (registrace králíků, koužkování holubů, drůbeže)

10. Přestávka – občerstvení

11. Volba kandidátů do výboru, popř. do okresních odborných komisí

12. Vyhlášení nejlepších chovatelů ZO v odbornostech králíci, holubi, drůbež

13. Diskuse – návrhy

14. Usnesení z výroční členské schůze

15. Závěr Za výbor ZO: Petr Cach

Fotogalerie: Výroční členská schůze 2017